Tesařské konstrukce

Pod obecným pojmem tesařských konstrukce se skrývají jak klasické pergoly, přístřešky atd. ale také jakékoli další konstrukce , které se vymykají klasickým škatulkám. Při návrhu i výrobě je třeba vycházet ze specifiských požadavků a možností prostoru, kam potřebujete kontrukci umístit.